S / NSE (pluća)

1300 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

15-25°c= 6h
2-8°c= 24h
-20°c= 3 meseca

Izbornik