S / OSMOLALITET

700 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

2 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

U, S, eP, hP

Minimalna količina uzorka (ml)

5ml – U
1ml – S

Stabilnost
Transport

2-8°c=7 dana
-20°c= 3 meseca

Izbornik