S / TATI (materica)

2700 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

7-10 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.5

Stabilnost
Transport

2-8°c= 7 dana
-20°c=6 meseci

Izbornik