S / TROPONIN I

1300 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

3h

Vrsta uzorka
Epruvete

S, hP, eP

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

2-8°c= 5 dana
-20°c= 1 meseca

Izbornik