S / UREA

150 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

20-25°c=7 dana(S,P,U)
2-8°c=7 dana(S,P,U)
-20°c=1 godina

Izbornik