dU + HCl / FREE NORMETANEFRIN

4200 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

7-10 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

dU (6M HCI)

Minimalna količina uzorka (ml)

50

Stabilnost
Transport

-20°c= 6 meseci

Izbornik