U / 8-HIDROKSIDEOKSIGUANOZIN (8-OH DG)

6200 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik