U / BETA-2-MIKROGLOBULIN

1200 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

8h

Vrsta uzorka
Epruvete

U

Minimalna količina uzorka (ml)

10

Stabilnost
Transport

2-8°c= 2 dana
-20°c= 2 meseca

Izbornik