U / ECSTAZY (AMF.METAMF)

600 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

U detekcija

Vrsta uzorka
Epruvete

10

Minimalna količina uzorka (ml)

2-8°c= 24h
-20°c= duži period

Stabilnost
Transport

Izbornik