U / MIKROALBUMINI

820 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

6h

Vrsta uzorka
Epruvete

U, dU

Minimalna količina uzorka (ml)

1

Stabilnost
Transport

2-8°c= 14 dana

Izbornik