U / OSMOLARNOST URINA

700 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

1-2 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

U

Minimalna količina uzorka (ml)

5

Stabilnost
Transport

2-8°c= 7 dana
-20°c= 3 meseca

Izbornik