U / UBC (mokraćna bešika)

2850 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

7-10 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

U, prvi jutarnji

Minimalna količina uzorka (ml)

0.5

Stabilnost
Transport

2-8°c= 5 dana

Izbornik