COVID19: NEOPHODNI SAVETI I INFORMACIJE

Šta je Covid19?

Covid19 je naziv bolesti izazvane novim sojem korona virusa nazvanim SARS-CoV-2. Korona virusi su grupa virusa koji uzrokuju respiratorne bolesti kod sisara i ptica. Kod ljudi, virusi izazivaju respiratorne infekcije, poput prehlade, koje su obično blaže simptomatologije.

Uobicajeni simptomi obuhvataju:

 • povišenu telesnu temperaturu,
 • kašalj,
 • malaksalost,
 • bol u mišicima,
 • gušobolju i
 • otežano disanje.

Klinička slika?

U većini slučajeva dolazi do blagih simptoma. S druge strane, teži simptomi obuhvataju upalu pluća i otkazivanje organa usled koagulopatije. Smrtnost po broju potvrđenih slučajeva procenjuje se na 1-5%, ali varira u zavisnosti od starosti pacijenta i njegovog postojećeg zdravstvenog stanja.

Putevi zaraze?

Infekcija se širi od jedne do druge osobe kapljičnim putem – respiratornim kapljicama nastalim tokom kašljanja. Vreme inkubacije do pojave prvih simptoma je obicno između 2 do 14 dana (u proseku 5 dana).

Dijagnostika?

Standardna metoda dijagnoze je lančana reakcija polimeraznom reverznom transkripcijom (rRT-PCR) iz nazofaringealnog brisa ili uzorka ispljuvka. Korona virusi mogu da izazovu upalu pluća, bilo direktno (virusna upala pluća) ili sekundarnim putem (bakterijsku upalu pluća).

Vrste virusa?

Trenutno je poznato sedam vrsta korona virusa kod ljudi:

 1. Ljudski korona virus 229E (HCov-229E),
 2. Ljudski korona virus OC43 (HCov- OC43),
 3. Teški akutni respiratorni sindrom (SARS-CoV),
 4. Ljudski korona virus NL63 (HCoV-NL63, New Haven corona virus),
 5. Ljudski korona virus HKU1,
 6. Blisko-istocni akutni respiratorni sindrom (MERS-CoV),
 7. Teški akutni respiratoni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Mere zaštite?

Preporucene mere za prevenciju i suzbijanje bolesti su: pravilno i redovno pranje ruku, održavanje propisane fizičke udaljenosti od drugih osoba, nošenje zaštitne maske i zaštitnih rukavica kao i izbegavanje okupljanja većeg broja ljudi.

Značaj laboratorijske dijagnostike?

Postoji više načina testiranja prisustva virusa u ljudskom organizmu (više različitih vrsta testova). Dijagnosticki testovi otkrivaju genetski materijal virusa (RNK) ili virusne proteine (antigene) u uzorku iz respiratornog trakta. Sa druge strane, serološki testovi krvi na Covid19 otkrivaju antitela koji imonoški sistem stvara kao odgovor na infekciju SARS-CoV-2. Prisustvo antitela u krvi može ukazati na trenutnu ili na preležanu infekciju, tj. određena klasa antitela (IgM odnosno IgG at). Kako je naš imuloški sistem odgovoran u odbrani od virusne infekcije, potrebno je 1 do 2 nedelje nakon infekcije, da telo počne da stvara antitela na virus. IgM se detektuju na početku infekcije (akutna faza), dok IgG antitela ukazuju na preležanu infekcuju i duže se zadržavaju u organizmu. Antigenski testovi predstavljaju imunoanaliza kojom se otkriva prisustvo specičnih proteina – takozvanih antigena koji se nalaze na površini virusa. Ukazuju na trenutnu infekciju, kada je nivo virusa u telu visok, kada je osoba najinfektivnija. Testiranje je poželjno izvršiti 1-3 dana pre pojave prvih simptoma bolesti, kao i u toku prvih 5-7 dana oboljenja.

Laboratorijski parametri imaju potencijal za predviđanje razvoja komplikacija i neželjenog ishoda bolesti, kao i za praćenje efekta terapije. U njih spadaju:

 1. Kompletna krvna slika sa diferencijalnom leukocitarnom formulom
 2. Sedimentcija eritrocita
 3. MARKERI INFLAMACIJE:
 • C-reaktivni protein (CRP),
 • Interleukin 6,
 • Prokalcitonin,
 • Feritin

4. MARKERI KOAGULACIJE:

 • Protrombinsko vreme PT,
 • INR,
 • D-dimer,
 • Fibrinogen

5. SRCANI MARKERI

 • Troponin,
 • Laktat dehidrogenaza (LDH),
 • Aspartat aminotransferaza (AST),
 • Alanin aminotransferaza (ALT)

6. Vitamin D

U Dia Lab laboratorijama mogu se odrediti svi pomenuti dijagnostički parametri koji su od velikog značaja za praćenje toka bolesti i oporavka pacijenata od Covid19 infekcije.

Izbornik