S / CYFRA 21-1 (pluća)

1400 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

6h

Vrsta uzorka
Epruvete

S, eP, hP, cP

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

2-8°c= 4 nedelje
-20°c=6 meseci

Izbornik