S / KRIOGLOBULINI

700 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

2 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.1

Stabilnost
Transport

na 37°c= do analize

Izbornik