S / UKUPNI KOMPLEMENT CH 50

1000 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

7 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.6

Stabilnost
Transport

-20°c= duži period

Izbornik