TK / IMUNOHISTOHEMIJSKA OBRADA I ANALIZA 5-10 ANTITELA SA DIJAGNOSTIKOM

23500 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik