TK / OPERATIVNI MATERIJAL VIŠE OD 10 KALUPA

18300 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik