U / BENCE JONES PROTEINI

550 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

2h

Vrsta uzorka
Epruvete

U

Minimalna količina uzorka (ml)

10

Stabilnost
Transport

2-8°c= 2 dana
-20°c= 2 meseca

Izbornik