U / IMUNOELEKTROFOREZA

4000 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

7 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

U – I jutarnji

Minimalna količina uzorka (ml)

5

Stabilnost
Transport

2-8°c= 2 dana
-20°c= 2 meseca

Izbornik